Test Automation – Selenium Webdriver Essentials

In de huidige wereld is testautomatisering essentieel in software-ontwikkeltrajecten. Handmatige tests kunnen weliswaar snel feedback geven, maar dienen vaak herhaald te worden vanwege meerdere opleveringen van software. Het kan dan voor de lange termijn slimmer zijn om deze tests te automatiseren. Testautomatisering vraagt wel een goede, doordachte aanpak, wil het een succes worden. Het gebeurt helaas nog te vaak dat er wordt gedacht dat met het automatiseren van testen alle problemen in één klap zijn opgelost, maar de praktijk laat zien dat dit niet altijd het geval is.

Selenium WebDriver is niet meer weg te denken in de wereld van tools die kunnen worden ingezet voor het opzetten en uitvoeren van geautomatiseerde tests voor webapplicaties. Maar hoe zet je nu zelf een goed gestructureerde en onderhoudbare testsuite op met Selenium? Om je hiermee op weg te helpen bieden we de essentials training ‘Webapplicaties testen met Selenium WebDriver’ aan. Tijdens deze training bekijken welke mogelijkheden de Selenium API allemaal biedt en hoe je die kunt inzetten om effectieve, goed onderhoudbare geautomatiseerde tests voor webapplicaties op te zetten.

Opzet
Aan de hand van praktijkvoorbeelden licht onze docent de theorie toe. Tijdens de training worden hand-outs en oefeningen uitgereikt. De training is interactief van opzet met veel ruimte voor het stellen van vragen en het inbrengen van voorbeelden uit de eigen praktijk. Deelnemers nemen een eigen laptop mee.

Het doel
Aan het einde van de training heb je een goed beeld van de mogelijkheden die Selenium biedt voor het automatiseren van tests op webapplicaties. Je weet welke tests je wel en niet zou moeten automatiseren met deze tool en de voorbeelden die je hebt gekregen kun je direct gebruiken in je dagelijkse werkzaamheden.

Programma
Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen:

 • Wat is geautomatiseerd testen?
 • Welke soorten geautomatiseerde tests zijn er allemaal?
 • Wat is Selenium WebDriver?
 • Voor welke soorten tests zet je WebDriver wel in en voor welke niet?
 • Welke opties zijn er voor het herkennen van objecten met Selenium?
 • Het schrijven van een eerste test en deze uitvoeren;
 • Het opzetten van een gestructureerde testsuite;
 • Mogelijkheden van de Selenium API;
 • Goede gewoonten voor leesbare en onderhoudbare tests;
 • Testen op verschillende browsers en platformen met de bijbehorende uitdagingen;
 • Integratie van Selenium met JUnit en TestNG.

Voorkennis   
Enige kennis van programmeren, ontwikkel- en testprocessen en basiskennis van de principes van testautomatisering is handig, maar niet noodzakelijk.

CTQB Selenium Foundation examen
Deelnemers aan de training kunnen op het einde van de training deelnemen aan het CTQB Selenium Foundation examen. Het examen vind plaats aan het eind van dag 2 van de training. CTQB is onderdeel van de ISTQB organisatie, ISTQB is de wereldwijde standard voor software test certificatie

Registration