Training Testmanagement

ISTQB ADVANCED TEST MANAGER
Gedurende deze 3-daagse cursus maakt de deelnemer in detail kennis met een groot aantal aspecten van testmanagement. Tijdens deze interactieve cursus, leert de deelnemer het praktisch toepassen van risico-gebaseerd testen alsmede testmanagement taken inclusief plannen en begroten. De deelnemer leert ook hoe om te gaan met belanghebbenden en een testteam samen te stellen met de juiste competenties en vaardigheden, zodat het effectief kan functioneren. Uitgebreide praktijkoefeningen en discussies vormen een belangrijk onderdeel van deze cursus. De Advanced Test Manager cursus is ontwikkeld voor ervaren testprofessionals die toe zijn aan een volgende stap richting de testmanagement rol. Ontwikkel je testmanagement vaardigheden. Verkrijg uitgebreide vaardigheden voor het managen van testteam zodanig dat je succesvol een software testproject kunt leiden.

Deze 3-daagse cursus is gebaseerd op de ISTQB Advanced Test Manager syllabus.

Onderwerpen

 • Testplanning (mastertestplan en detailtestplan)
 • Testproces, incl. entry en exit criteria
 • Testdocumentatie, testbeleid, teststrategie
 • Testbegroten, o.a. TestPuntAnalyse en wide-band delphi
 • Risico-analyse technieken en methoden
 • Testteam dynamiek en motivatie
 • Persoonlijke vaardigheden, incl. communicatie
 • Bevindingenbeheer
 • Definiëren van een testaanpak, incl. kiezen van de juiste testtechnieken

Leerdoelen

 • Managen van een testproject en hierbij rekening houden met het testbeleid en het testproces van de testorganisatie
 • Organiseren en leiden van risico-identificatie en risico-analyse sessies en de resultaten daarvan gebruiken voor testbegroten, testplanning, bewaken en bijsturen
 • Opstellen en implementeren van testplannen, consistent met de beleid en de teststrategie van de organisatie
 • Continu bewaken en bijsturen van testactiviteiten gericht op het halen van de projectdoelstellingen
 • Bepalen en rapporteren over de teststatus op een relevante en tijdige wijze aan de belanghebbenden van het project
 • Identificeren van problemen ten aanzien van kunde en capaciteit in het testteam en een rol spelen bij het vinden van de adequate testers
 • Identificeren en plannen van noodzakelijke activiteiten ten behoeve van kennis en kunde ontwikkeling binnen het testteam
 • Zorgen voor een goede communicatie binnen het testteam en met andere belanghebbende binnen het project

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor alle testprofessionals die betrokken zijn of gaan worden bij test management. Deelnemers zijn onder andere testmanager, testcoördinatoren, testconsultants en senior testers. Ook steeds meer Agile testers voeren verschillende taken uit binnen hun team die traditioneel behoren bij testmanagement.

Boek
Deelnemers aan de cursus ISTQB Advanced Test Manager ontvangen het bijbehorende boek “The Testing Practitioner” geschreven door Erik van Veenendaal. Dit boek wordt onder andere gebruikt bij het zelfstudie gedeelte (zie hierna).

Zelfstudie en examen voorbereiding
Doordat de cursus is terug gebracht van een 5-daagse training, naar een 3-daagse training zullen een aantal onderwerpen (met name reviews, testproces-verbeteren, testtools en teststandaards) door de deelnemers als zelfstudie worden gedaan. Voor deze zelfstudie wordt gedegen materiaal aangeboden en wordt men tevens ondersteund door de docent. Tevens wordt tijdens deze fase geoefend met examenvragen zodat als geheel een goede voorbereiding ontstaat op het examen.

ISTQB Advanced Test Manager exam
Deelnemers aan de cursus kunnen tevens deelnemen aan het ISTQB Advanced Test Manager examen (mits ze aan de voorwaarden voldoen). Het examen bestaat uit een 65-tal multiple choice vragen. Men dient een score van 65% of hoger te behalen om te slagen voor het examen.

Tutor: Erik van Veenendaal
Erik van Veenendaal (www.erikvanveenendaal.nl) is a leading international consultant and trainer, and a recognized expert in the area of software testing and requirement engineering. He is the author of a number of books and papers within the profession, one of the core developers of the TMap testing methodology and the TMMi test improvement model, and currently the CEO of the TMMi Foundation and president of Curacao Testing Qualifications Board (CTQB). Erik is a frequent keynote and tutorial speaker at international testing and quality conferences. For his major contribution to the field of testing, Erik received the European Testing Excellence Award (2007) and the ISTQB International Testing Excellence Award (2015). You can follow Erik on twitter via. @ErikvVeenendaal

Registration